Dimarts, 15 Juliol 2014

El Palau d’Anglesola obre el procés de contractació d’arrendataris pel bar del Poliesportiu

L’Ajuntament del Palau d’Anglesola ha aprovat el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació per a... (segueix)