Actualitat online

El Palau d’Anglesola arranja l’enllumenat públic

L’ajuntament del Palau d’Anglesola ha iniciat l’arranjament de l’enllumenat públic en diferents parts del municipi. El consistori està duent a terme aquesta reforma després que l’empresa ECA realitzes diverses inspeccions arreu de la població, i detectés la necessitat de subsanar, de manera urgent, algunes  mancances.

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi, explica que per tal d’ajustar-se a la legalitat vigent sobre enllumenat públic era imprescindible dur a terme aquesta modificació. “Durant aquestes setmanes, diferents zones del municipi ja veuran instal·lats els nous fanals, adaptats a la normativa vigent, i els quals tenen un consum molt més baix que els habituals”, descriu l’alcaldessa.

Aquestes actuacions s’uneixen a les de fa unes setmanes, quan l’ajuntament també va realitzar actuacions al seu enllumenat després del robatori de cable i trencament de fanals per part d’uns vàndals. “Tot i que quan es tracta d’accions vandàliques, també implica una Inversió extraordinària per part del consistori, l’equip de govern té previst de renovar, de manera complerta, tot l’enllumenat del municipi, a fi i efecte de poder instal·lar sistemes sostenibles i que suposin un baix consum pel poble. De fet els fanals instal·lats al polígon després dels actes vandàlics són de baix consum i expressament anti-robatori”’, apunta Meseguer.

El canvi de l’enllumenat estarà finalitzat en unes setmanes.