Actualitat online

El Palau d’Anglesola instal.la vuit ressalts en diferents carrers del municipi

L'Ajuntament del Palau d'Anglesola ha finalitzat la instal·lació de vuit ressalts repartits en diferents carrers del municipi. Aquesta acció es troba emmarcada dins de la voluntat del consistori de limitar la velocitat dels vehicles que circulen dins del municipi i per a facilitar la convivència entre vianants i vehicles. L’obra l’ha dut a terme l’empresa Serveis vials del Vallès, SL mitjançant un contracte menor d’obres. L’import total d’aquesta instal·lació ha estat 5.568 euros més IVA.

Montserrat Meseguer, alcaldessa del municipi, explica amb aquesta actuació, es preveu millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit que circula dins del municipi. “La seguretat vial és un dels principals objectius que es va fixar l'Ajuntament del Palau d'Anglesola per la qual cosa durant aquesta legislatura s’ha dut a terme de forma progressiva un pla de mobilitat integral, recordem que només fa uns dies, el centre especial Ilersis va repintar tota la senyalització horitzontal del municipi, passos de vianants i senyals d’stop”, manifesta l’alcaldessa.

La instal·lació d’aquests ressalts s’ha portat a terme durant els darrers dies.