Actualitat online

Mesures de reactivació econòmica davant l'emergència derivada del coronavirus

Al Palau d'Anglesola som conscients del gran impacte del coronavirus a la nostra salut, benestar i, també, a la nostra economia. Per aquest motiu ens ajudem en tot el que estigui a les nostres mans i s'aprova un Decret d'Alcaldia per pal·liar l'efecte econòmic -especialment a les persones més vulnerables- generat per l'estat d'alarma, estat excepcional per intentar frenar el coronavirus. S'ajudarà a persones, autònoms i empreses.
En el cas de les persones, per poder gaudir de l'ampliació de termini de pagament s'ha de sol·licitar.

Si us plau, complim tots els requeriments de confinament i d'higiene recomanats pel Govern i pel Departament de Salut.

Quedat a casa! Tot anirà bé! Em plau el Palau!

Llegir el Decret