Actualitat online

Renovació del cablejat elèctric

La renovació del cablejat elèctric als carrers i places del Palau d'Anglesola va avançant. Objectiu del cable trenat: incrementar la seguretat de les infraestructures i, sobretot, millorar la qualitat del servei.