Actualitat online

Ja es poden realitzar esmenes a l'esborrany de l'ordenança de civisme

Actualment el Palau d'Anglesola no disposa d'una ordenança de civisme que vetlli per regular el comportament incívic, o per preservar l'espai públic com a lloc de convivència. Per donar resposta a aquesta necessitat, en el proper Ple municipal del 23 de desembre es proposarà l'aprovació de la nova normativa.

És per aquest motiu que des del 23 de novembre i fins al 13 de desembre podeu fer esmenes a la proposta de l'ordenança, que seran analitzades i debatudes per l'equip de govern i la comissió de civisme de l'Ajuntament, que ha estat l'encarregada d'elaborar el document.

Podeu descarregar-vos l'esborrany clicant aquí, o recollir-lo imprès per les oficines municipals.

Les esmenes les podeu presentar fins al 13 de desembre de les següents formes: presencialment, enviant  per correu a participaciociutadana@elpalaudanglesola.com o a través del següent formulari web.Alguns articles d'exemple de l'ordenança:

Infracció lleu:

"Llençar escombraries, papers o altres materials a la via pública fora de les papereres o contenidors instal·lats a l’efecte."

Infracció greu:

"La circulació́ i permanència de gossos als espais naturals protegits. Permetre que els animals de companyia defequin o orini en espais públics. En serà̀ responsable el seu titular. Molt greu si és en un parc infantil, equipament educatiu o sanitari."


Infracció molt greu:


"Malmetre mobiliari públic en parcs infantils, de manera que pugui representar un perill per als usuaris."