Actualitat online

Comencem la instal·lació de plaques solars al futur casal d'entitats

Comencem la instal·lació de plaques solars al futur casal d'entitats, i posteriorment la substitució de totes les finestres i col·locació d'aïllament a la paret exterior.

Aquesta actuació ha estat possible gràcies al programa Desenvolupament Urbà Sostenible per a petits municipis (DUS5000) que finançarà una sèrie de mesures planificades per millorar la sostenibilitat dels edificis públics del Palau d'Anglesola.