Estadistiques

El més important d’El Palau d’Anglesola es la seva gent

Dades estadistiques de població

Padró d'habitants

Població del Palau d'Anglesola. També podeu consultar la informació del municipi a l'Idescat

 • Any 2023 - 2.188 habitants
 • Any 2022 - 2.188 habitants
 • Any 2021 - 2.205 habitants
 • Any 2020 - 2.166 habitants
 • Any 2019 - 2.166 habitants
 • Any 2018 - 2.163 habitants
 • Any 2017 - 2.183 habitants
 • Any 2016 - 2.153 habitants
 • Any 2015 - 2.136 habitants
 • Any 2014 - 2.135 habitants
 • Any 2013 - 2.185 habitants
 • Any 2012 - 2.185 habitants
 • Any 2011 - 2.172 habitants
 • Any 2010 - 2.120 habitants
 • Any 2009 - 2.099 habitants
 • Any 2008 - 2.050 habitants
 • Any 2007 - 1.963 habitants
 • Any 2006 - 1.892 habitants
 • Any 2005 - 1.816 habitants
 • Any 2004 - 1.775 habitants
 • Any 2003 - 1.746 habitants
 • Any 2002 - 1.725 habitants
 • Any 2001 - 1.704 habitants
 • Any 2000 - 1.683 habitants
 • Any 1999 - 1.662 habitants
 • Any 1998 - 1.632 habitants
 • Any 1997 - 1.620 habitants
 • Any 1996 - 1.623 habitants