Estadistiques

El més important d’El Palau d’Anglesola es la seva gent

Dades estadistiques de població

Padró d'habitants

Any 2020 - 2.166 habitants

Any 2019 - 2.166 habitants

Any 2018 - 2.163 habitants

Any 2017 - 2.183 habitants

Any 2016 - 2.153 habitants

Any 2015 - 2.136 habitants

Any 2014 - 2.135 habitants

Any 2013 - 2.185 habitants

Any 2012 - 2.185 habitants

Any 2011 - 2.172 habitants

Any 2010 - 2.120 habitants

Any 2009 - 2.099 habitants

Any 2008 - 2.050 habitants

Any 2007 - 1.963 habitants

Any 2006 - 1.892 habitants

Any 2005 - 1.816 habitants

Any 2004 - 1.775 habitants

Any 2003 - 1.746 habitants

Any 2002 - 1.725 habitants

Any 2001 - 1.704 habitants

Any 2000 - 1.683 habitants

Any 1999 - 1.662 habitants

Any 1998 - 1.632 habitants

Any 1997 - 1.620 habitants

Any 1996 - 1.623 habitants

Any 2014 - 2.135 habitants Any 2013 - 2.185 habitantsAny 2019 - 2.166 habitants Any 2018 - 2.163 habitants Any 2017 - 2.183 habitants Any 2016 - 2.153 habitants Any 2015 - 2.136 habitants