Calendari contribuent

T'informem de les dates per als ingressos al municipi

Calendari del contribuent

Cobraments municipals

                     Calendari del contribuent 2021

                                                                              

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA.............. 15/03 a 15/05


ESCOMBRARIES, primer termini...................................15/04 a 15/06


IBI URBANA, primer termini...........................................15/05 a 15/07


AIGUA, primer termini.....................................................15/06 a 15/08


TAXES I PREUS PÚBLICS............................................ 15/07 a 15/09


IBI RÚSTICA i BICES.................................................... 15/07 a 15/09


ESCOMBRARIES, segon termini.................................... 15/08 a 15/10


IBI URBANA, segon termini............................................15/09 a 15/11


IAE.................................................................................... 15/09 a 15/11


AIGUA, segon termini...................................................... 15/10 a 15/12