Actualitat online

L'escola inaugura l'Aula STEAM

Foto: Josep Anton Pérez - territoris.cat

L’escola Arnau Berenguer del Palau d’Anglesola serà la primera escola pública de primària de la demarcació de Lleida que incorporarà una Aula STEAM orientada a l’aprenentatge de la programació i la robòtica.

L’Aula STEAM és un projecte innovador, impulsat per l’Ajuntament del Palau d’Anglesola i l’escola Arnau Berenguer, que ha comptat amb el suport del Departament d’Educació i la col·laboració de l’AFA de l’escola.  És un compromís estratègic amb l’ensenyament i la formació i, tot i que l’Aula STEAM és una aposta de futur encapçalada pel nostre municipi, ben segur que s’estendrà als pobles veïns.

QUÈ ÉS L'AULA STEAM

És el laboratori del futur. És l’aula on es combinen les disciplines ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i art perquè, des d’un enfocament pedagògic globalitzador, es plantegin reptes i problemes que seran resolts pels estudiants.

La resolució de problemes amb STEAM promou la independència dels alumnes per fer de l’aula una comunitat d'aprenentatge. Està inspirat en el treball col·laboratiu que caracteritza a la ciència i l'enginyeria, i pretén introduir i desenvolupar, amb elements de la indústria 4.0, habilitats i competències des de l’edat escolar.

La metodologia STEAM proposa aprenentatges ‘divertits’ a l’hora de treballar amb projectes complexos. Així, els projectes STEAM, es poden realitzar en grups reduïts i amb etapes pautades.

La robòtica és una de les disciplines més representatives d’aquesta metodologia, ja que combina ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques per desplegar projectes innovadors. L’art, entre altres àmbits i disciplines, té presència a l’hora d’explicar en públic el procés i la resolució del problema.


UNA PORTA D'OPORTUNITATS

L’Aula STEAM obrirà les portes a un seguit d’oportunitats estratègiques per la nostra vila. La principal és posar a l’abast de tothom una forma diferent d’aprendre que, allunyada de llibres de text i taules per memoritzar, promou l’aprenentatge, fent-lo amigable i motivador. En temps d’aprenentatges per experiències no es pot deixar ningú enrere.

A aquesta oportunitat hi accedirà tot l’alumnat. Tothom tindrà accés a tecnologia puntera, potenciant o descobrint talents que d’altra manera poden romandre soterrats.

És una oportunitat també des de la perspectiva de gènere, ja que és evident que l’escletxa digital entre dones i homes té molt a veure en com s’educa i quins estereotips es projecten des de ben petits. Cal posar el talent davant del gènere.

Com a poble, no només és una oportunitat per millorar l’educació de la ciutadania, sinó que situa l’escola com el millor reclam per les famílies que donen a l’educació dels seus fills i filles el principal indicador per cercar un lloc on viure i créixer.

I finalment, però prou rellevant, l’escola integrarà l’STEAM en el seu projecte educatiu i també comptarà amb el suport de nous professionals amb formació en competències digitals. El claustre, format en robòtica, tindrà al seu abast un millor espai i millors eines per desenvolupar tant la robòtica com tasques iniciades els darrers cursos (experimentació, projectes, reptes matemàtics i racons) en un espai més motivador.

L’escola del Palau d’Anglesola del futur que imaginem comença a ser una realitat i serà aquesta l'escola que ens farà un poble millor.