Actualitat online

SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE CULTURA


SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS

CULTURALS RELACIONADES AMB LA

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL I AMB

L’ASSOCIACIONISME 2022


Recuperació i conservació dels

gegants del Palau d’Anglesola


Amb el suport de: