Agenda d'activitats

16-06-22 a 16-06-22

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:00 hores sessió online extraordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.