Agenda d'activitats

21-03-24 a 21-03-24

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

A les 20:30 hores sessió ordinària del Ple municipal de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació actes sessions anteriors
 2. Expedient 85/2024. Modificació de Crèdit número 2
 3. Expedient 281/2023. Aprovació inicial projecte d'obres rotonda + carril bici
 4. Expedient 362/2020. Pròrroga conveni col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament del Palau d'Anglesola en matèria de trànsit i seguretat viària
 5. Expedient 52/2024. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i els ajuntaments de Barbens, Bellvís, Fondarella, Golmés, Linyola, Miralcamp, el Palau d'Anglesola, Sidamon, Torregrossa i Vilanova de Bellpuig pel servei de manteniment i suport del programari de comptabilitat CGAP PLUS
 6. Expedient 83/2024. Sol·licitud ampliació places Ca la Cileta
 7. Expedient 86/2024. Sol·licitud d'integració de la carretera El Palau - Poal a la xarxa de carreteres de la Diputació de Lleida
 8. Expedient 75/2024. Moció de "Suport a la pagesia"
 9. Expedient 73/2024. Moció per a la "Commemoració del Dia Internacional de les Dones _ 8 de març de 2024"
 10. Expedient 74/2024. Moció sobre el "Dia Intenacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial"
 11. Expedient 44/2024. Moció sobre els ajuts als agricultors afectats per la sequera a Lleida
 12. Expedient 43/2024. Moció sobre la modernització del regadiu del Canal d'Urgell

B) ACTIVITAT DE CONTROL

13. DONAR COMPTE AL PLE DECRETS/RESOLUCIONS ALCALDIA 332 a 344 de 2023 i 1 a 76 de 2024

14. DONAR COMPTE AL PLE DE JGL (1-3 de 2024)

15. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023

16. DONAR COMPTE AL PLE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1 - INCORPORACIONS

17. INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOST 4rt T 2023

18. INFORME PMP 4rt T 2023

19. INFORME MOROSITAT 4rt T 2023

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes 


CONVOCATÒRIA DEL PLE